Type A

มั่นใจในทุกกระบวนการผลิตน้ำดื่ม

ขอบคุณสีโจตันที่ผลิตน้ำดื่มกับเรา

มั่นใจในทุกกระบวนการผลิตน้ำดื่ม โรงงานน้ำดื่มของเรามีมาตรฐานความสะอาดเทียบเท่าห้องปลอดเชื้อ เครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่สูงสุด