Type A

มั่นใจในทุกกระบวนการผลิตน้ำดื่ม

มั่นใจในทุกกระบวนการผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มคุณภาพ

มั่นใจในทุกกระบวนการผลิตน้ำดื่ม โรงงานน้ำดื่มของเรามีมาตรฐานความสะอาดเทียบเท่าห้องปลอดเชื้อ เครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่สูงสุด