Type A

น้ำดื่มปลอดภัย

ขอบคุณซัมซุงที่ผลิตน้ำดื่มกับเรา

น้ำดื่มปลอดภัย ไร้สารพิษเจอบน  ด้วยกระบวนการ Ultraviolet (UV) กระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสง Ultra Violet ทำให้ได้น้ำดื่มที่ปลอดภัย