โรงงานผลิตน้ำดื่ม มั่นใจทุกกระบวนการผลิต

โรงงานผลิตน้ำดื่ม มั่นใจทุกกระบวนการผลิต

โรงงานผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ของลูกค้า ผลิตได้มาตฐาน อย.

โรงงานผลิตน้ำดื่ม ผลิตได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรผลิตที่ทันสมัย จัดส่งถึงสำนักงาน โรงแรม สถานประกอบการ  รีสอร์ท ร้านสะปา ร้านนวด  โรงเรียน ทั่วประเทศ โรงงานน้ำดื่มและน้ำดื่มของเราผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข