ผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย

ผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน

ผลิตน้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มปลอดภัย เครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย จัดส่งสำนักงาน สถานประกอบการ โรแรม รีสอร์ท ฯลฯ ทั่วประเทศ โรงงานและน้ำดื่มของเราผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข