ผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

ผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

ผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่สูงสุด

ผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน เครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย จัดส่งสำนักงาน สถานประกอบการ โรแรม รีสอร์ท โรงเรียน ทั่วประเทศ โรงงานและน้ำดื่มของเราผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข