น้ำดื่มปลอดภัย ไร้สารพิษเจอปน ได้มาตรฐาน อย.

น้ำดื่มปลอดภัย ไร้สารพิษเจอปน

ผลิตน้ำดื่มปลอดภัย ไร้สารพิษเจอปน

น้ำดื่มปลอดภัย ด้วยเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย จัดส่งสำนักงาน สถานประกอบการ โรแรม รีสอร์ท โรงเรียน ทั่วประเทศ โรงงานและน้ำดื่มของเราผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข