ทุกกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ได้มาตรฐาน

ทุกกระบวนการผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ของลูกค้า สะอาด ได้มาตฐาน

ทุกกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย จัดส่งสำนักงาน สถานประกอบการ โรแรม รีสอร์ท โรงเรียน ทั่วประเทศ โรงงานและน้ำดื่มของเราผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข