เกี่ยวกับโรงงานน้ำดื่ม

เกี่ยวกับโรงงานผลิตน้ำดื่ม

โรงงานน้ำดื่ม ปทุมธานี ตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 รับผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดในแบรนด์ลูกค้า (น้ำดื่ม OEM) โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. GHPs HACCP ด้านอาหารประเภทน้ำดื่ม เราผลิตสินค้าน้ำดื่มบรรจุขวดในตราสินค้า สัญลักษณ์ โลโก้สำหรับลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตระดับสากล โดยกรรมวิธีการผลิตด้วยระบบ Reverse osmosis (R.O.) Ultraviolet (UV) และ Ozonization

ทุกขั้นตอนการผลิตของโรงงานน้ำดื่มเพียวริได้รับการตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี ด้วยความเอาใจใส่สูงสุด เพราะเราถือเป็นคติว่า “สุขภาพของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1”

โรงงานน้ำดื่มของเรามีความยินดีพร้อมในการผลิตน้ำดื่มสำหรับลูกค้าทุกราย ทั้งโรงแรม คลินิก บริษัท โรงเรียน ร้านค้า และศูนย์บริการต่าง ๆ

ต้องการผลิตน้ำดื่มในแบรนด์ของท่าน โปรดติดต่อโรงงานน้ำดื่มเพียวริ ปทุมธานี
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ น้ำดื่ม OEM ทั่วประเทศ น้ำดื่มได้มาตรฐาน อย.

โรงแรม  รีสอร์ท โรงเรียน ร้านอาหาร ฯลฯ ทั่วประเทศ ที่สั่งน้ำดื่มติดแบรนด์กับเรา  โรงงานของเราผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  บางส่วนของลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ที่สั่งผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์กับเราตลอดมา ขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้

นอกจากผลิตน้ำดื่ม OEM ติดแบรนด์ลูกค้าแล้ว โรงงานยังมีบริการจัดส่งน้ำดื่มถังใหญ่ 18.9 ลิตรสำหรับโรงแรม นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และส่วนราชการต่าง ๆ ด้วย เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)